Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Já, fyzická osoba, Ludmila Drozdková se sídlem Kpt. Jaroše 693, 742 45 Fulnek, IČ: 76667383, zapsána do živnostenského rejstříku u Městského úřadu Odry dne 24.3.2010, č.j. ŽÚ/319/2010/4 provozuji e-shop na webových stránkách www.podrukama.cz.

Pro poskytování služeb a prodej výrobků, zboží, stejně tak i pro provoz těchto webových stránek zpracovávám některé osobní údaje svých zákazníků.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

A. Zpracování osobních údajů

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Registrace na webové stránce

Na webové stránce se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře a založit tak svůj uživatelský účet. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, email, telefonní číslo a korespondenční adresu. Registrací je uživatelský účet založen. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, mohu bez náhrady zrušit. V případě změn ve Vašich údajích doporučuji provést jejich bezodkladnou úpravu také v uživatelském účtu.

Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. V opačném případě eshop nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a proces jejich vyřízení a spravovat uživatelský účet včetně do něj zadaných údajů nebo psát hodnocení na jednotlivé výrobky či obchod PodRukama.cz. Vezměte, prosím, na vědomí, že mám právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo podmínek, se kterými jste jeho založením vyslovili souhlas.

2. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky, při registraci uživatelského účtu, při zadání dotazu přihlášení k odběru newsletteru mi poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž mám přístup. Jak Vás informuji při jejich zadání, tímto úkonem a užíváním webové stránky udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro zpracování Vašich osobních údajů totiž musím vždy mít zákonný podklad. V případě registrace k odběru newsletteru, zadání dotazu či vytvoření uživatelského účtu bez objednání zboží je takovým podkladem Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů, v případě zadání údajů při objednávce zboží je tímto podkladem skutečnost, že údaje potřebuji k uzavření kupní smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. V některých případech můžu Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování mého podnikání (podrobně rozepsáno dále v bodech).

     2.1 Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště a telefonní číslo.

Další údaje, které získávám automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňuji, že tyto další údaje můžu získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsem Vás informovala po Vašem příchodu na e-shop www.podrukama.cz.

    2.2 Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.
Jsou to: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu?  Kontaktuji Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě, jakého právního důvodu?  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu tyto osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu evidovat nejdéle jeden rok od naší poslední komunikace.

    2.3 Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u mne nakoupíte, budu pracovat s údaji, které vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, případně adresa pro doručení, dále e-mail, telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši kupní smlouvu – dodala vám požadované zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budu také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění závazku z objednávky a poté pět let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

   2.4 Newslettery (obchodní sdělení)

V současné chvíli až do odvolání newslettery nezasílám.

B. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstávají pouze u mne, v mém počítači, který je chráněn heslem, nemám žádné jiné zaměstnance. Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie. Některé společnosti nebo jiné osoby se k datům také dostanou, ale jen proto, že mi pomáhají s chodem e-shopu. Jsou to zejména tyto společnosti:

  • provozovatel eshopové platformy Shoptet,
  • společnosti podílející se na expedici zboží DPD, Česká pošta, Balíkovna a Zásilkovna,
  • společnosti podílející se na expedici plateb Fio banka, Shoptet (Shoptet Pay), Google Pay a Apple Pay,
  • společnosti Heureka, Google a Zboží za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem na webové stránce www.podrukama.cz,
  • společnosti Google, Microsoft a další za účelem marketingových měření, viz. dále Cookies.

    C. Co byste dál měli vědět

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Nedochází u mne k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mne na e-mailové adrese info@podrukama.cz.

D. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vaším zájmům.

Na webových stránkách používám následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Profilující/marketingové/reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňuji, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies anebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané soubory cookies:

Google Analytics a Google Search Console – využívám pro analýzu návštěvnosti e-shopu, zdrojů, ze kterých návštěvníci na web přišli a základních technických informací o zařízeních jako je například typ prohlížeče nebo rozlišení obrazovky, abych mohla zlepšovat funkce a výkon webu. Zde patří také Microsoft Bing. Google Analytics je nastaven tak, aby prováděl anonymizaci IP adresy a respektoval vybranou politiku cookies.

Google Tag Manager – využívám ke spouštění analytických a marketingových kódů dle vybraných preferencí návštěvníka. Google Tag Manager typicky cookies nevyužívá, ale v některých případech si ukládá identifikaci původního zdroje návštěvy, kterou mohou využít další Google služby po souhlasu s patřičnou cookies politikou.

Google Ads – je služba, která umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google a partnerských službách.

Seznam Sklik – je služba, která umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Seznam.cz a partnerských službách. Pro vyhodnocování výsledků využívá trackovací pixel, který mám nastaven tak, aby respektoval nastavenou cookies politiku.

META – je služba, která umožňuje zobrazovat reklamy na sociálních sítích Facebook, Instagram a partnerských službách. Facebook používá trackovací pixel a nastavuje cookies s identifikátorem návštěvníka.

Pinterest – je služba, která nám umožňuje zobrazovat a vyhodnocovat reklamy na sociální síti Pinterest. 

Heureka – je služba porovnávající ceny zboží a umožňuje zjišťovat spokojenost zákazníků s mým zbožím.

Mapy.cz - využívám pro vkládání interaktivní mapy do obsahu webu – zpravidla v Kontaktu.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas je vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookies liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mne a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat i v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 18. 1. 2024
Ludmila Drozdková
2